Archive | Phim hoạt hình cho con RSS feed for this section

Barbie and The Diamond Castle

12 May

Barbie and The Diamond Castle part 1

———————————–

Nguồn: Youtube

Advertisements

Barbie Swan Lake

7 May

Part 1: Barbie Swan Lake (English) / Hồ Thiên Nga 1 (lồng tiếng)

Barbie Swan Lake part 2 (English) / Hồ Thiên Nga 2 (lồng tiếng)

Barbie Swan Lake part 3 (English) / Hồ Thiên Nga 3 (lồng tiếng)

Barbie Swan Lake part 4 (English) / Hồ Thiên Nga 4 (lồng tiếng)

Barbie Swan Lake part 5 (English) / Hồ Thiên Nga 5 (lồng tiếng)

Barbie Swan Lake part 6 (English) / Hồ Thiên Nga 6 (Hết) (lồng tiếng)

Barbie Swan Lake part 7 (English)

Barbie Swan Lake part 8 (English) – The End

******************************************

Nguồn:
1) Youtube
2) http://clip.vn

Nàng Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn

29 Apr