Archive | Giáo dục và chăm sóc trẻ em RSS feed for this section

Trẻ em Việt Nam cần được hỗ trợ và bảo vệ nhiều hơn nữa.

13 Oct

Trẻ em di trú bất hợp pháp sinh sống tại Hàn Quốc vẫn được bảo vệ và được hưởng nhiều chính sách (được khám chữa bệnh miễn phí, được tiêm chủng miễn phí trong chương trình tiêm chủng bắt buộc, được đến trường như bao trẻ khác, được hỗ trợ chi phí chăm sóc và giáo dục …). Hàn Quốc vẫn đang tiếp tục nghiên cứu để đề ra nhiều chính sách bảo vệ và hỗ trợ trẻ em di trú bất hợp pháp. Thiệt là quá hay! Thiết nghĩ, VN cần học tập HQ nhiều hơn nữa trong việc hỗ trợ trẻ em và bảo vệ quyền lợi trẻ em của chính quốc gia mình.

Advertisements

Waldorf Education

21 Dec

A Window into Waldorf

Waldorf: Be a Teacher

Circle Time at Free Waldorf-Inspired Charter School

Waldorf kindergarten play