Handmade Greeting Cards – Thiệp giáng sinh

1 Dec

Mẹ MC có nhiều sở thích, trong đó có sở thích làm thiệp bằng tay (handmade greeting cards) mà mẹ MC học được từ người bạn phương xa dễ mến và môn này thật sự thú vị.

007.JPG
Christmas 007 (size 13 x 13 cm)

 

006
Christmas 006 (size 13 x 13 cm)

 

005
Christmas 005 (size 11 x 15 cm)

 

004
Christmas 004 (size 11 x 15 cm)

 

003
Christmas 003 (size 11 x 15 cm)

 

002
Christmas 002 (size 11 x 15 cm)

 

001Christmas 001 (size 11 x 14 cm)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: