Archive | December, 2017

Handmade Greeting Cards – Thiệp giáng sinh

1 Dec

Mẹ MC có nhiều sở thích, trong đó có sở thích làm thiệp bằng tay (handmade greeting cards) mà mẹ MC học được từ người bạn phương xa dễ mến và môn này thật sự thú vị.

007.JPG
Christmas 007 (size 13 x 13 cm)

 

006
Christmas 006 (size 13 x 13 cm)

 

005
Christmas 005 (size 11 x 15 cm)

 

004
Christmas 004 (size 11 x 15 cm)

 

003
Christmas 003 (size 11 x 15 cm)

 

002
Christmas 002 (size 11 x 15 cm)

 

001Christmas 001 (size 11 x 14 cm)

Advertisements