Dạy học sinh tiểu học đề phòng tệ nạn bạo lực giới tính

14 Mar

Bạo lực giới tính có thể xảy ra MỌI LÚC, MỌI NƠI và BẤT KỲ AI cũng có thể trở thành TỘI PHẠM bạo lực giới tính.

 

 

Tình huống 1:

Tình huống 2: Có ai đó cho con xem hình ảnh hở hang và chat với con bằng những lời nói gây khó chịu về tình dục thì con nên làm gì?

 

<Tập 2> Giữ khoảng cách nhất định với nhau

 

<Tập 5>

Tập 6:

 

Tập 7:

 

Tập 8:

Tập 9:

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: